ร้าน Seafood Express บริการอาหารในสถานฑูตเนเธอร์แลนด์ ในงาน Dutch King’s Day

ร้าน Seafood Express ได้รับคัดเลือกให้เข้าไปบริการอาหารในสถานฑูตเนเธอร์แลนด์

วันสำคัญ Dutch King’s Day สถานที่ สถานฑูตเนเธอร์แลนด์ ถนนวิทยุ  กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561

เรานำอาหารทะเลสดๆ เสริฟ์ร้อนๆใหม่ๆทุกจาน มาให้บริการในงานค่ะ

25610501_180501_002925610501_180501_002625610501_180501_000425610501_180501_003825610501_180501_001625610501_180501_002125610501_180501_001125610501_180501_000625610501_180501_000825610501_180501_000725610501_180501_0005


Call
Line
MENU