ร้าน Seafood Express ได้รับคัดเลือกให้เข้าไปบริการอาหารในสถานฑูตเนเธอร์แลนด์

ร้าน Seafood Express ได้รับคัดเลือกให้เข้าไปบริการอาหารในสถานฑูตเนเธอร์แลนด์
วันสำคัญ King’s Day (In Dutch: Koningsdag)
สถานที่ สถานฑูตเนเธอร์แลนด์ เมือวันเสาร์ที่ 30 เมษายน เวลา 17:00-22:00น.
เรานำอาหารทะเลสดๆ เสริฟ์ร้อนๆใหม่ๆทุกจาน มาให้บริการในงาน

SeafoodExpress_16_04_30_0004

SeafoodExpress_16_04_30_0005

SeafoodExpress_16_04_30_0043

SeafoodExpress_16_04_30_0032

SeafoodExpress_16_04_30_0084

SeafoodExpress_16_04_30_0026

SeafoodExpress_16_04_30_0124

SeafoodExpress_16_04_30_0051

SeafoodExpress_16_04_30_0145

SeafoodExpress_16_04_30_0027

SeafoodExpress_16_04_30_0012

SeafoodExpress_16_04_30_0221

SeafoodExpress_16_04_30_0131

SeafoodExpress_16_04_30_0126

SeafoodExpress_16_04_30_0117

SeafoodExpress_16_04_30_0200

SeafoodExpress_16_04_30_0054

SeafoodExpress_16_04_30_0166

SeafoodExpress_16_04_30_0240

SeafoodExpress_16_04_30_0184

SeafoodExpress_16_04_30_0225

SeafoodExpress_16_04_30_0228

SeafoodExpress_16_04_30_0174

SeafoodExpress_16_04_30_0247

SeafoodExpress_16_04_30_0282

SeafoodExpress_16_04_30_0263

SeafoodExpress_16_04_30_0195

SeafoodExpress_16_04_30_0303

SeafoodExpress_16_04_30_0301

SeafoodExpress_16_04_30_0249

SeafoodExpress_16_04_30_0289

SeafoodExpress_16_04_30_0259

SeafoodExpress_16_04_30_0305

SeafoodExpress_16_04_30_0365

SeafoodExpress_16_04_30_0233

SeafoodExpress_16_04_30_0366

SeafoodExpress_16_04_30_0367

SeafoodExpress_16_04_30_0330

SeafoodExpress_16_04_30_0350

SeafoodExpress_16_04_30_0245

SeafoodExpress_16_04_30_0322

SeafoodExpress_16_04_30_0370


Call
Line
MENU